May 2013 (Norwegian only)

Forskere hos PCI Biotech imponerer

Monica Bostad og Pål Selbo. Bilde tatt av Arnfinn Christensen

PCI's banebrytende forskning på fotokjemisk internalisering har vakt oppsikt i nasjonal media.

"PCI-metoden (photochemical internalization)  ble oppfunnet i 1995 av den norske forskeren Kristian Berg.
Kristian Berg er i dag professor ved Seksjon for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning på Senter for forskningsdrevet innovasjon. Pål Selbo og Monica Bostad arbeider i hans forskningsgruppe.

Metoden og det fotosensibiliserende stoffet Amphinex kan også brukes i andre sammenhenger enn beskrevet i denne artikkelen.
Blant annet har forskergruppen vist med museforsøk at PCI kan frigjøre et antibiotikum, bleomycin, som også bekjemper kreftceller.

Denne metoden er nå under utprøving i et Fase II-studium på fem anerkjente kreftsykehus i Europa.

Forskningen som er beskrevet i artikkelen, er finansiert av Norges Forskningsråd, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og Kreftforeningen

Se fullstendig artikkel på