May 2013 (Norwegian only)

Forskere hos PCI Biotech imponerer

Monica Bostad og Pål Selbo.
Bilde tatt av Arnfinn Christensen
Monica Bostad og Pål Selbo. Bilde tatt av Arnfinn Christensen

PCI's banebrytende forskning på fotokjemisk internalisering har vakt oppsikt i nasjonal media.

"PCI-metoden (photochemical internalization)  ble oppfunnet i 1995 av den norske forskeren Kristian Berg.
Kristian Berg er i dag professor ved Seksjon for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning på Senter for forskningsdrevet innovasjon. Pål Selbo og Monica Bostad arbeider i hans forskningsgruppe.

Metoden og det fotosensibiliserende stoffet Amphinex kan også brukes i andre sammenhenger enn beskrevet i denne artikkelen.
Blant annet har forskergruppen vist med museforsøk at PCI kan frigjøre et antibiotikum, bleomycin, som også bekjemper kreftceller.

Denne metoden er nå under utprøving i et Fase II-studium på fem anerkjente kreftsykehus i Europa.

Forskningen som er beskrevet i artikkelen, er finansiert av Norges Forskningsråd, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og Kreftforeningen

Se fullstendig artikkel på