February 2013 (Norwegian only)

Er Wnt/beta–catenin signalveien nøkkelen til fremtidens kreftbehandling?

Dr. Stefan Krauss
Dr. Stefan Krauss

– Vi, og andre, har funnet ut at Wnt/β–catenin signalveien er overuttrykt i mange kreftceller, og spesielt i kreftceller som har flere stamcellelignende egenskaper sammenlignet med vanlige kreftceller, forklarer Krauss til forskning.no.

Klarer man å kontrollere Wnt/β-catenin signalveien i kreftcellene, fins det en mulighet for å forandre kreftcellenes egenskaper.

Krauss og kollegene har allerede funnet og videreutviklet en molekyl som reduserer Wnt/β–catenin i en del kreftceller.

– Vi har sett at molekylet har en betydelig virkning på enkelte krefttyper og fører til at kreftcellene ligner mindre på stamceller og mer på differensierte celler. Dermed ser det ut til at de også blir mer mottakelige for tradisjonell behandling, forklarer Krauss videre.

Les fullstendig artikkel på