February 2015

Dissertation

Kaja Lund - næringsstipendiat (commercial PhD)

is defending her thesis Friday 27th at 13.00; Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Cand. Scient Kaja Lund ved Institutt for klinisk medisin and SFI-CAST vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Aspects of the epithelial-to-mesenchymal transition in carcinoma cancer. Studies in pancreatic cancer cell lines.

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/lund-kaja.html

 

Prøveforelesning: Kaja Lund

Cand. Scient Kaja Lund ved Institutt for klinisk medisin and SFI-CAST avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Epigenetics in EMT and Cancer".