May 2013 (Norwegian only)

Forskere hos PCI Biotech imponerer

 
Monica Bostad og Pål Selbo. Bilde tatt av Arnfinn Christensen

PCI's banebrytende forskning på fotokjemisk internalisering har vakt oppsikt i nasjonal media.

"PCI-metoden (photochemical internalization)  ble oppfunnet i 1995 av den norske forskeren Kristian Berg.
Kristian Berg er i dag professor ved Seksjon for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning på Senter for forskningsdrevet innovasjon. Pål Selbo og Monica Bostad arbeider i hans forskningsgruppe.

Metoden og det fotosensibiliserende stoffet Amphinex kan også brukes i andre sammenhenger enn beskrevet i denne artikkelen.
Blant annet har forskergruppen vist med museforsøk at PCI kan frigjøre et antibiotikum, bleomycin, som også bekjemper kreftceller.

Denne metoden er nå under utprøving i et Fase II-studium på fem anerkjente kreftsykehus i Europa.

Forskningen som er beskrevet i artikkelen, er finansiert av Norges Forskningsråd, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og Kreftforeningen

Se fullstendig artikkel på     

 
 

April 2013

Excellent Researcher Award to Dr. Harald Stenmark

 

Nine research awards were distributed to scientists from Oslo University Hospital on Friday, April 26th. The prizes were given out by Bjørn Erikstein, managing director at the hospital during a ceremony taking place at Rikshospitalet, Gaustad.

Dr. Harald Stenmark was the first ever to recieve the "Excellent Researcher Award". The award prize is a total of 300 000 NOK.

Also two "Early Career Awards" were presented, each amounting to 150 000 NOK. Guro Elisabeth Lind and Tom Hemming Karlsen received these prizes.

In addition six excellent research articles were awarded 50 000 NOK each.

For more information see Oslo University Hospital webpage or  

 
 

February 2013 (Norwegian only)

Er Wnt/beta–catenin signalveien nøkkelen til fremtidens kreftbehandling?

 
Dr. Stefan Krauss
Dr. Stefan Krauss

– Vi, og andre, har funnet ut at Wnt/β–catenin signalveien er overuttrykt i mange kreftceller, og spesielt i kreftceller som har flere stamcellelignende egenskaper sammenlignet med vanlige kreftceller, forklarer Krauss til forskning.no.

Klarer man å kontrollere Wnt/β-catenin signalveien i kreftcellene, fins det en mulighet for å forandre kreftcellenes egenskaper.

Krauss og kollegene har allerede funnet og videreutviklet en molekyl som reduserer Wnt/β–catenin i en del kreftceller.

– Vi har sett at molekylet har en betydelig virkning på enkelte krefttyper og fører til at kreftcellene ligner mindre på stamceller og mer på differensierte celler. Dermed ser det ut til at de også blir mer mottakelige for tradisjonell behandling, forklarer Krauss videre.

Les fullstendig artikkel på   

 
 

October 2012

Fra science fiction til Nobelpris- kronikk i Aftenposten

 
 
 

April 2012

VG 28.April 2012

 

SFI-CAST forskere, Ola Myklebost, Gustav Gaudernack (tidligere medl), Therese Sørlie i VG 28.april